Gloeden,_Wilhelm_von_(1856-1931)_-_n._2071


A luna russa

Mutu, m’àvia stari mutu
ca chianciri era virgogna
lamentu di fanatichi, genti senz’ossa
magara chi rinocchia ‘nterra

e ió àvia na sula finestra
china ‘e mari, cu Salina sempri
viva, unni scammintaru u ventu
e m’abbrazzavunu giganti cu n’occhiu

Mutu m’àvia stari, ma quannu pirdeva
ragiuni e testa, puru i cani m’ascutavunu
quann’era ‘mbriacu, picciriddu, ‘npazzu
chi Diu l’aiuta, puru a luna
sanguliava russa
mi taliava.

sl2018

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s